Mi spajamo ...

Spajamo Vaše poslovanje sa potrebama klijenata, na jednostavan način, razumljiv korisniku i prihvatljiv za sve strane uključene u poslovanje.

Dozvolite da se predstavimo

Naše usluge su dizajnirane na način da se na optimalan i ispravan način dolazi do cilja. Naše usluge su prvenstveno namijenjene malim i sredjim preduzećima koji imaju male IT odjele ili ih uopšte nemaju. Usluge koje se pružaju su iz domena IT usluga i Online oglašavanja. Usluge koje realizujemo kako samostalno tako i kroz razgranatu i provjerenu mrežu saradnika.WEB dizajn i programiranje

Web prezentacija je danas sastavni dio brendiranja preduzeća ili proizvoda i neizostavan je dio današnje komunikacije sa partnerima, potrošačima i generalno univerzalan način komunikacije. Jednostavno danas ono što nije prezentovano na internetu i ne postoji.

Po mjeri klijenta

Izborom optimalnih rješenja za klijente stavljamo u balans troškove i dobrobit bilo da se radi o redovnom poslovanju, promociji ili generisanju dodatne vrijednosti subjekta.

Landing pages

Jednostavnim web prezentacijama namijenjenim marketing akcijama ili jednostavnom prisustvu internet svijetu, smanjujemo troškove.

Savjetovanje i nadzor

Konsultantske usluge vezane za infrastrukturnu i aplikativnu organizaciju vašeg preduzeća. Komunikacija, savjetovanje, nadzor u procesima kada preduzeće ima ugovorni odnos sa trećim licima u cilju ispunjavanja ugovorenih obaveza na vrijeme i u okviru definisanog budžeta.

Selekcija kadrova i edukacija

Pomažemo da stupite u kontakt sa potencijalnim uposlenicima putem portala www.mojakarijera.info . Također kompletnu podršku prilikom selekcijskog procesa gdje su neke od usluga: prikupljanje prijava kandidata, komunikacija sa kanidatima koji su poslali prijave, pomoć kod selekcijskog procesa,...

Online oglašavanje - marketing i SEO optimizacija

Oglašavanje proizvoda i usluga na najpristupačniji način, online. Preciznim planiranjem troškova, kanala oglašavanja (google, facebook, internet portali) i praćenjem rezultata omogučavamo klijentu potpunu kontrolu nad budžetom i efektom oglašavanja. Uz partnersko definisanje ciljeva i korisnim savjetima prilikom definiranja online oglašivačke strategije postižemo dodatnu vrijednost. SEO (optimizacija za pretraživače)

Zahtjev za ponudu

NaČIN komunikacije

U cilju što efikasnije komunikacije sa klijentima kreirali smo online formu koju popunjava klijent sa što detaljnijim opisom usluga koje potražuje. Nakon ostvarenog prvog kontakta dogovaramo sastanak (telefonski ili lično) zavisno od potreba klijenta. Kroz cijeli daljnji proces saradnje i komunikacije vodimo Vas na način gdje štedimo Vaše vrijeme preciznim definisanjem obaveza i prava u procesu saradnje.

Zahtjev za ponudu

Naš cilj je da klijent dobije u realnom vremenskom roku što kvalitetniju uslugu. Ono što isporučimo klijentu treba da zadovoljava njegove realne potrebe.

  • Izrada software-a
  • Online marketing , SEO
  • Prezentacija preduća i proizvoda putem web prezentacije
  • WEB hosting
  • Savjetovanje informatičko
  • Usluge u domenu oglašavanja potrebe za ljudskim resursima
  • Održavanje opreme i sistema
About Images

Programiranje

WEB: Kreiranje web stranica, online prodavnica, web portali, online programska rješenja po zahtjevu klijenta.

Desktop računari: Programi potrebni za poslovanje preduzeća, kao centralizovane aplikacije ili aplikacije kojima se pristupa sa drugih lokacija po zahtjevu klijenta.

Mobilni uredžaji: Programiranje mobilnih aplikacija za android operativne sisteme na zahtjev klijenta.

Primjeri rješenja

Kreiranje WEB stranica uz zadovoljavanje klijentovih želja i mogučnosti uz potpuno razumijevanje potreba klijenta. Proces je veoma jednostavan, gdje vodimo klijenta korak po korak kroz cijeli proces kreiranja WEB prezentacije ili WEB software-a i na taj način štedimo novac. Na samom početku definišemo sve potrebne elemente i pristupimo izradi WEB prezentacije ili WEB software-a. Također Vršimo programiranje aplikacija za potrebe klijenta i njegovog poslovanja. Programiranje za WEB , aplikativni software (specifični računarski programi), mobilne aplikacije. Osvježavanje i rekreiranje postoječih WEB stranica (prezentacija) i održavanje WEB sadržaja

Usluge informatičkog (IT) savjetovanja za klijente u cilju optimizacije troškova. Nadzor informatičkih projekata koje vode treće strane za potrebe klijenata, a u cilju kvalitetnog i pravovremenog izvršavanja projekta.

Obuka uposlenih unutar preduzeća u oblasti korištenja i upravljanja računarima i računarskim sistemima. Pomoć pri odabiru i pronalasku uposlenih za potrebe klijenata. Slekcijski proces kadrova i organizovanje selekcijskih procesa u dogovoru sa klijentom.
Usluge portala www.mojakarijera.info objavljivanje oglasa za upražnjena radna mjesta.

Kreiranje online marketinških kampanja za potrebe klijenta i media planiranje online kampanja. Oglašavanje putem facebook, google i drugih internet portala. E-mail marketing za potrebe Pre Salle (pred prodaja) i Post Sale (post prodaja).

Zahtjev za ponudu